Дали жената треба да работи ПОЛА работно време?

Многу одамна жената била таа која „седела“ дома и немала работа која носи приходи, додека мажот бил тој кој работел

Read more