ЧАО за последниот ПОНЕДЕЛНИК од 2020!

Првак на неделата, можеби најчистиот и најсредениот ден за повеќето бидејќи доаѓа веднаш после недела (славниот ден за бањање, фенирање,

Read more