Од ЈАВЕН во ПРИВАТЕН сектор – Апсурд или чиста бесмислица!

Кога ќе помислите дека сите криминали, кражби, диверзии, бесмислици и нелогичности се направени, во јавноста излегува ова известување! Ќе се

Read more