Здрави и насмеани на патување во 2021 година

Минатата 2020 година беше година на повеќе лекции. Ги учевме, ги повторувавме, го тестиравме знаењето, и ја напуштивме со многу

Read more

Дали сега знаете колку значи вашата СЛОБОДА?

Дали сега гледате, чувствувате и осознавате од колкава важност е вашата СЛОБОДА? Слободата на движење, слобода на изразување, на информации,

Read more