Работа од 8 до 18 часот, а време за фамилија кога?

Какви времиња дошле, да сите сме претворени во програмирани роботи кои ги извршуваат сите обврски и активности веќе и рутински,

Read more