Градинките ОТВАРААТ но НЀ за сите деца!

Мислењето помеѓу родителите за можното отварање на градинките и условите според кои децата ќе бидат примени, односно згрижени, е поделено.

Read more