Македонска МАРКЕТИНГ техника што прави БУМ во продажбата!

Намерно или ненамерно, случајно или претходно осмислено, во Македонија некако чудно се провлекува една тактика која промоцијата на одреден производ,

Read more