Македонска МАРКЕТИНГ техника што прави БУМ во продажбата!

Намерно или ненамерно, случајно или претходно осмислено, во Македонија некако чудно се провлекува една тактика која промоцијата на одреден производ,

Read more

Реорганизација на цела држава – Македонија на Македонците!

Во ова време-невреме ајде да размислиме каде сме, каде одиме и дали патот по кој сме тргнале сакаме да го

Read more