ЧАО за последниот ПОНЕДЕЛНИК од 2020!

Првак на неделата, можеби најчистиот и најсредениот ден за повеќето бидејќи доаѓа веднаш после недела (славниот ден за бањање, фенирање,

Read more

Смешни КОВИД украси за новогодишната елка

Полека ја испраќаме оваа 2020 година. Година на светска епидемија, карантини, маски на нашите лица, 2 метра оддалеченост меѓу луѓето

Read more

Само СПОРТ сплотува МАКЕДОНЦИ!

Ја знаете онаа српската: „Само слога Србина спасава“, епа тоа кај нас би било: „Само СПОРТ сплотува МАКЕДОНЦИ“! Како што еден

Read more